វីនវេនអ៊ិនធឺណេសិនណលត្រេឌីងខូអិលធីឌី

បទពិសោធន៍ផលិតកម្មរយៈពេល ១០ ឆ្នាំ

បំពង់ខ្យល់រាងមូលខ្មៅរុំព័ទ្ធដោយត្រជាក់