វីនវេនអ៊ិនធឺណេសិនណលត្រេឌីងខូអិលធីឌី

បទពិសោធន៍ផលិតកម្មរយៈពេល ១០ ឆ្នាំ

សន្លឹក corrugated / សន្លឹកដំបូលដែលបានរៀបចំជាមុន